มิถุนายน 2001
เริ่มก่อตั้งระบบการจัดการยานพาหนะ
กุมภาพันธ์ 2005
จดทะเบียนบริษัทในชื่อ Infotrack Solution Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
มีนาคม 2008
ก่อตั้ง Infotrack telematics Pvt. Ltd. (อินเดีย)
กรกฏาคม 2008
ครอบครองโดย CERT LLC (อาบูดาบี)
สิงหาคม 2011
แยกบริษัทกับ CERT LLC (อาบูดาบี)
มิถุนายน 2013
ครอบครองโดย ZENRIN DataCom.,Co.Ltd.
มิถุนายน 2013
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Infotrack Telematics
กุมภาพันธ์ 2014
เปิดสาขาในนิวเดลี